Geef je kind een STEM in de scheiding / taak van de Kindbehartiger

De taak van de Kindbehartiger is om goed te luisteren naar kinderen, om hetgeen zij zeggen en bedoelen op de juiste wijze te interpreteren en terug te koppelen richting belanghebbenden. De Kindbehartiger heeft de rol van belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie. Zij ondersteunt kinderen zowel in aanloop naar, tijdens als na een scheiding, altijd vanuit een positieve invalshoek. De Kindbehartiger fungeert als bemiddelende en adviserende partij richting ouders en belanghebbenden waarbij voortdurend vanuit de belangen van kinderen wordt geredeneerd.

Daarnaast zet de Kindbehartiger zich in voor bewust ouderschap tijdens en na de scheiding. Als Kindbehartiger probeer ik met ouders mee te denken om tot gedragen afspraken te komen, die werkbaar zijn en zo veel mogelijk aansluiten bij zowel de wensen van de kinderen als van de beide ouders. 

In lijn met het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind vervult de Kindbehartiger een onmisbare rol om de stem van kinderen in een scheidingssituatie te vertolken. Want enerzijds werkt de Kindbehartiger vanuit de visie van Kinderparticipatie – een scheiding treft immers ook de belangen van een kind – . Met de tussenkomst van een Kindbehartiger wordt dit recht van het kind geborgd. En tegelijkertijd wordt kinderen met de tussenkomst van een Kindbehartiger bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. Om niet te veel betrokken te worden in de scheiding, met vele zaken die op volwassen niveau spelen. Kortgezegd is de missie van een Kindbehartiger om kinderen zo veel als mogelijk buiten de rechtszaal te houden, maar wel diens stem te laten horen.