’KIND IN DE KNEL, HOOR JE MIJ WEL? WELKOM OP DE SITE VOOR OUDERS EN KINDEREN.

MIJN MISSIE IS DAT KINDEREN ZO VRIJ & ONBEZORGD MOGELIJK KUNNEN OPGROEIEN.

Op deze site lees je meer over mijn ondersteuningsaanbod:

  • ondersteuning aan kinderen en ouders die verwikkeld zijn in een scheidingssituatie en met vertrouwen verder willen.
  • begeleiding van ouders bij het vormgeven van hun ouderschap na de scheiding.
  • professioneel klankbord voor ouders die gaan scheiden, of er midden in zitten, en graag eens van gedachten wisselen.  
  • ook ben ik trainer van het succesvolle Australische VRIENDEN-programma. Dit is speciaal ontwikkeld voor kinderen die zich graag beter in hun vel en zekerder willen voelen, maar nu last hebben van lichte angst- en somberheidsklachten. 

ZOU JE EEN EENMALIG ADVIES OF GESPREK WILLEN? NEEM GERUST CONTACT OP, IK HELP JE GRAAG VERDER!

IN HET VOORJAAR

VOLGT DE WORKSHOP

“DE  WEKEN VAN REFLECTIE

Voor leven in liefde na je scheiding

Bewust Ouderschap

Persoonlijke Groei

DOE JIJ MEE?

DE IMPACT VAN DE SCHEIDING OP JE KIND WORDT IN GROTE MATE BEPAALD DOOR DE MANIER WAAROP JIJ ER ALS OUDER MEE OM GAAT.  EEN KINDBEHARTIGER IS EEN PROFESSIONAL DIE JE DAARIN DE JUISTE RICHTING KAN GEVEN.

Ondanks dat scheidingen veel voor komen en bijna iedereen wel een stel kent ‘dat uit elkaar gaat’, maakt dat het scheiden nog allerminst eenvoudig. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Rouw, angst en hevige emoties spelen een grote rol. Ouders komen vaak maar nauwelijks aan rouw toe. Je loopt op je tandvlees, er wordt ontzettend veel van je gevraagd. Je wilt het graag goed doen voor je kind, maar wanneer doe je het goed? En wat als je ex-parter een andere kijk heeft en niet meewerkt op de manier die jij graag wilt? Vanuit het kind denken is in zo een situatie vaak lastig. Maar wel ontzettend belangrijk. De impact van de scheiding op je kind wordt namelijk in grote mate bepaald door de manier waarop jullie als ouders met elkaar omgaan. Een Kindbehartiger is een professional die ouders hierin richting geeft.

ZOU JE EENS VAN GEDACHTEN WILLEN WISSELEN OVER HOE JIJ HET DOET IN EN ROND DE SCHEIDING?  OVER WAT ER GOED GAAT, EN WAT ER BETER KAN?

EEN KINDBEHARTIGER, WAT IS  DAT EIGENLIJK?

De de naam zegt het al: “ik kom op voor de belangen en de stem van het kind in scheidingssituaties”. Of je nou getrouwd was of niet, daar waar kinderen betrokken zijn is het belangrijk dat ook naar het kind wordt geluisterd. Met een paar gesprekken probeer ik om samen met je kind helder te krijgen wat zijn of haar gevoelens, wensen,  en behoeften zijn over de scheiding. Voor ouders is het waardevol om te weten wat hierover bij je kind speelt. Want pas dan  kan je er rekening mee houden, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over de zorg voor jullie kind. Denk hierbij aan het verplichte ouderschapsplan. Het maakt kinderen immers veerkrachtiger als zij ervaren dat er in hun ‘nieuwe toekomst’ rekening met hen wordt gehouden. Hun wereld staat ook  op z’n kop. In mijn werk ben ik dus altijd op zoek naar de balans tussen enerzijds kindparticipatie en anderzijds de bescherming van het kind tegen de volwassenzaken rondom de scheiding. 

IK GEEF KINDEREN EEN STEM IN DE SCHEIDING.   ANDERZIJDS  WAAK IK ER VOOR DAT EEN KIND GEEN DEELGENOOT WORDT IN DE SCHEIDING, OM HEN NIET ONNODIG TE BELASTEN MET VOLWASSEN ZAKEN.

PROFESSIONEEL KLANKBORD?

Veel ouders vragen zich dikwijls af wat kinderen meekrijgen van de scheiding. De verscheidenheid aan meningen en adviezen – ook uit de eigen kring – spreken elkaar alleen nog wel eens tegen. En wat is dan wijsheid? In zo een geval kan het fijn zijn om een professioneel klankbord te hebben.

Dan is het fijn met iemand te praten die niet emotioneel betrokken is, maar wel deskundig is op het gebied van scheiding en kinderen. Al is het maar om je te bevestigen. 

Een vader: “je was een goede gids in bange dagen”

**************************

IK ONDERSTEUN FAMILIES MET KINDEREN VAN 0-18+ JAAR

Ik ondersteun ouders en kinderen die na de scheiding als familie verbonden willen blijven, en zich daarvoor willen inzetten. Om kinderen zo vrij en onbezorgd mogelijk te kunnen laten opgroeien is een stabiele basis nodig. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Als Kindbehartiger zet ik mij in om alle wensen, gevoelens, behoeften en verlangens rondom de scheiding helder te krijgen van alle betrokkenen. Dit is het vertrekpunt van waaruit ik ouders begeleid om tot praktische afspraken te komen over de kinderen, als veilig ‘fundament’ voor de nieuwe toekomst.

****************************

HERKEN JIJ DAT OOK: GEVOELENS VAN ANGST, BOOSHEID EN VERDRIET?

Ouders vinden het vaak lastig om een weg te vinden in hoe je samen ouders kunt blijven na de scheiding. Worstel je soms ook met schommelden emoties van verdriet, gemis en (enorme) boosheid?

Kijk je uit naar rust, respectvol overleg met je ex-partner en wil je weer met vertrouwen naar je nieuwe toekomst kijken? Niet alleen ouders verlangen hier naar, kinderen ook. 

***************************

“HELP, MIJN KIND DOET ANDERS”

Kinderen in een scheidingssituatie kunnen behoorlijk in de knel zitten. Kinderen kunnen weer gaan bedplassen,  klagen over hoofd- of buikpijn. Soms kunnen kinderen zich moeilijker concentreren of zijn druk of prikkelbaar. Of je er nou middenin zit, of als de scheiding al wat langer geleden is, soms is het goed om een kind het hart te laten luchten. Ook bij kinderen kunnen er veel vragen over hun ‘nieuwe toekomst’ ronddwalen. En het kan knap lastig zijn om die vragen en gevoelens onder woorden te brengen. Een kind wil ouders niet opzadelen met eigen verdriet, ze willen al helemaal niet kiezen of deelgenoot zijn van de scheiding. Wel maakt het kinderen veerkrachtiger als zij ervaren dat er rekening met hen wordt gehouden.

SOMS ZIJN EEN PAAR GESPREKKEN AL GENOEG OM DE WENSEN OF GEVOELENS VAN JE KIND OVER DE SCHEIDING HELDER TE KRIJGEN. OF VOOR HET VERKRIJGEN VAN INZICHTEN EN PRAKTISCHE TIPS OVER HOE JIJ ER ALS OUDER HET BESTE MEE OM KUNT GAAN.

AL VEEL GEPROBEERD, MAAR JE LOOPT NOG TEGEN VAN ALLES EN NOG WAT AAN?

Misschien heb je al veel geprobeerd om grip te krijgen op de situatie, maar je loopt nog steeds tegen van alles en nog wat aan. Je voelt onmacht, je maakt je zorgen, je voelt je uitgeblust en mist het vertrouwen in een nieuwe toekomst na je scheiding. Voor jou en de kinderen. Dat is zeker niet ongewoon. Er komt veel kijken bij een relatie die stukloopt, zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

JE HOEFT HET NIET ALLEMAAL ALLEEN UIT TE ZOEKEN.  EEN KLANKBORD, PRAKTISCH ADVIES  – AL IS HET MAAR EEN GESPREK  – KAN SOMS  AL VOLDOENDE ZIJN OM JE LUCHT TE GEVEN.

STEL JE EENS VOOR HOE HET VOELT ALS JE KIND ZICH WEER VRIJ KAN BEWEGEN TUSSEN BEIDE OUDERS?

Stel je eens voor hoe het voelt als je kind zich weer vrij kan bewegen tussen beide ouders? Dat je zeker weet dat jullie kind zich echt vrij voelt om van zich te laten horen? Hoe zou het zijn als je weet welke gevoelens en wensen er bij je kind rondmalen. Zodat jullie daarmee als ouders rekening kunnen houden, en nog belangrijker daarover in goed overleg afspraken kunnen maken?

HET ZAL TOT MEER RUST, VERTROUWEN EN ONBEZORGDHEID LEIDEN BIJ OUDERS ALS JULLIE IN STAAT ZIJN OM ALS OUDERS TE KUNNEN OVERLEGGEN OVER DE ZORGTAKEN VOOR DE KINDEREN. OOK BIJ DE KINDEREN.

TWEE MOOIE INITIATIEVEN: EEN SPRAAKMAKEND KINDERBOEKJE & EEN CO-OUDERSCHAPS-APP

‘Johnny Joker schopt herrie in de hut’ is – letterlijk – een spraakmakend kinderboekje over scheiden. Je motiveert ouders en jonge kinderen om een gesprekje over de scheiding te hebben.

Ook de co-ouderschaps-app HEPPEE is een mooi initiatief. Een praktische app die het leven van gescheiden ouders makkelijker en leuker maakt.

 
Name

Hello