’KIND IN DE KNEL, HOOR JE MIJ WEL?’ WELKOM OP DE SITE VOOR OUDERS EN KINDEREN.

MIJN MISSIE IS DAT KINDEREN ZO VRIJ & ONBEZORGD MOGELIJK KUNNEN OPGROEIEN!

SCHEIDING – OUDERSCHAPSPLAN – KIND CENTRAAL – BLIK VOORUIT – RUST & EVENWICHT – PROFESSIONEEL KLANKBORD 

  • Ik werk met ouders en kinderen die te maken hebben met een scheidingssituatie en die met vertrouwen verder willen na de scheiding.
  • Ik werk graag aan een praktisch doel: hoe kom je tot een gelukkig & evenwichtig leven na de scheiding? Hoe kun je – los van elkaar – als familie verbonden blijven? Hoe kun je weer opluchting, rust, balans en zelfs weer echt geluk ervaren?
  • Met elkaar bekijken we onder meer de alledaagse praktijk: hoe gaat het nu? Waar loopt het spaak? Wat heeft een ieder nodig? en wat moet daarvoor worden bereikt? Dit leidt dit tot inzicht, overzicht, houvast & rust, dat jou en je kind uiteindelijk in staat stelt om weer geluk te ervaren.
  • Het is belangrijk dat je aan een stabiele nieuwe toekomst werkt: dat stelt ouders in staat om een goede ouder te kunnen zijn en kinderen om aan een gezonde ontwikkeling toe te komen. 
  • Ouderschapsplan? Ik begeleid ouders bij het vormgeven van het ouderschapsplan; een plan met draagvlak. 
  • En soms wil je alleen eens van gedachten wisselen, omdat je je afvraagt: doe ik het goed? of: kan het ook anders? Iedereen in je omgeving heeft er wel een mening over, voor een professioneel klankbord kun je contact opnemen. Ik denk graag met je mee.
  • Naast scheidingszaken werk ik ook met kinderen die last hebben van lichte angst- en somberheidsklachten en steeds bang zijn om iets verkeerd te doen, en daar van af willen!  Ik ben trainer van het succesvolle Australische VRIENDEN-programma dat hier speciaal voor is ontwikkeld, zodat kinderen zich weer stevig gaan voelen.

HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE ADVIES? ** IK HELP IK JE GRAAG VERDER ** NEEM GERUST CONTACT OP **

DOE JIJ OOK MEE MET DE WORKSHOP “WEKEN VAN REFLECTIE”?  SCHRIJF JE VAST IN! * 

* SCHRIJF JE IN * DOE MEE * SCHRIJF JE IN * DOE MEE * SCHRIJF JE IN * DOE MEE * SCHRIJF JE IN * SCHRIJF JE IN * SCHRIJF JE IN * 

* EEN WORKSHOP VOOR LEVEN IN LIEFDE NA JE SCHEIDING: WANT DAT BESTAAT ECHT, OOK VOOR JOU! *

*  LEER OVER BEWUST OUDERSCHAP NA SCHEIDING *

* JE LEERT OVER GEWELDLOZE COMMUNICATIE MET JE EX; EN DAT IS WAARDEVOL *

* EEN WORKSHOP VOL PERSOONLIJKE ONTWIKKELING OP EEN FIJNE LOCATIE *

* DE WORKSHOP START IN HET VOORJAAR! * DE WORKSHOP START IN HET VOORJAAR! * DE WORKSHOP START IN HET VOORJAAR! * 

* ZIE HIERONDER VOOR MEER INFO * ZIE HIERONDER VOOR MEER INFO * ZIE HIERONDER VOOR MEER INFO * 

* EEN WORKSHOP ZONDER JE EX * ZELF AAN DE SLAG * EEN WORKSHOP ZONDER JE EX * 

WIST JIJ DIT AL?

DAT DE IMPACT VAN DE SCHEIDING OP JE KIND IN GROTE MATE WORDT BEPAALD DOOR DE MANIER WAAROP JIJ ALS OUDER MET DE SCHEIDING OM GAAT.

HOE DOE JIJ HET EIGENLIJK? 

Misschien herken je dat? Dat je op je tandvlees loopt, omdat er zo ontzettend veel van je gevraagd wordt. Dat je aan rouw, angst en de heftige emoties over de scheiding eigenlijk maar nauwelijks toekomt, en dat je het zo graag goed wilt doen voor je kind.

Maar wanneer doe je het eigenlijk goed?

En wat als je ex-partner er een andere kijk op heeft dan jij?

Vanuit het kind denken is in zo’n situatie vaak lastig. Maar wel ontzettend belangrijk

Een Kindbehartiger is een professional die jou als ouder hierin richting geeft.

ZOU JE EENS VAN GEDACHTEN WILLEN WISSELEN OVER WAT ER GOED GAAT, EN WAT ER BETER KAN IN JOUW SITUATIE?

HEB JIJ OOK GENOEG VAN ALLE MISCOMMUNICATIE, STRIJD, WOEDE EN VERDRIET?

EN WIL JIJ OOK OPLUCHTING, RUST, BALANS EN ZELFS WEER ECHT GELUK ERVAREN?

AAN DE SLAG! 

ZONDER JE EX.

EEN KINDBEHARTIGER, WAT IS  DAT EIGENLIJK?

De de naam zegt het al: “ik kom op voor de belangen en de stem van het kind in scheidingssituaties”. Of je nou getrouwd was of niet, daar waar kinderen betrokken zijn is het belangrijk dat ook naar het kind wordt geluisterd. Met een paar gesprekken probeer ik om samen met je kind helder te krijgen wat zijn of haar gevoelens, wensen, en behoeften zijn over de scheiding. Voor ouders is het waardevol om te weten wat hierover bij je kind speelt, want pas dan kan je er rekening mee houden. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over de zorg voor jullie kind.; denk hierbij aan het verplichte ouderschapsplan. Ook maakt het kinderen veerkrachtiger als zij ervaren dat er in hun ‘nieuwe toekomst’ rekening met hen wordt gehouden, hun wereld staat immers ook  op z’n kop. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar de balans tussen enerzijds kindparticipatie en anderzijds de bescherming van het kind tegen te veel betrokkenheid bij de scheiding. 

MET EEN KINDBEHARTIGER GEEF JE JOUW KIND EEN STEM IN DE SCHEIDING, ZONDER DAT JE KIND DEELGENOOT WORDT IN DE SCHEIDING. 

ZO VEEL MENSEN, ZO VEEL MENINGEN….

OP ZOEK NAAR EEN PROFESSIONEEL KLANKBORD?

Veel ouders vragen zich dikwijls af “wat krijgen onze kinderen nou mee van onze scheiding?” En daarover zijn zo veel meningen en adviezen. Die spreken elkaar ook nog wel eens tegen….. Wat is dan wijsheid? In zo een geval kan het fijn zijn om een professioneel klankbord te hebben.

Dan is het fijn met iemand te praten die niet emotioneel betrokken is en  deskundig is op het gebied van scheiding en kinderen. Al is het maar om je te bevestigen. 

Een vader: “je was een goede gids in bange dagen”

**************************

VOOR WIE?

IK ONDERSTEUN FAMILIES MET KINDEREN VAN 0-18+ JAAR

Ik ondersteun ouders en kinderen die na de scheiding als familie verbonden willen blijven. En die zich daarvoor willen inzetten en bereid zijn naar zichzelf te kijken voor echte en duurzame verandering. Om kinderen zo vrij en onbezorgd mogelijk te kunnen laten opgroeien is een stabiele basis nodig, het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden. het hele gezin bloeit er van op.

Als Kindbehartiger zet ik mij in om alle wensen, gevoelens, behoeften en verlangens rondom de scheiding helder te krijgen, van alle betrokkenen. Dit is het vertrekpunt van waaruit ik ouders begeleid om tot praktische afspraken te komen over de kinderen. Dit dient als veilig ‘fundament’ voor jullie nieuwe toekomst.

****************************

HERKEN JIJ DAT OOK?

GEVOELENS VAN ANGST, BOOSHEID EN VERDRIET….?

Ouders vinden het vaak lastig om een weg te vinden in hoe je samen ouders kunt blijven na de scheiding. Worstel je soms ook met schommelende emoties van verdriet, gemis en enorme boosheid?

Kijk je uit naar rust, respectvol overleg met je ex-partner en wil je weer met vertrouwen naar je nieuwe toekomst kijken? Niet alleen ouders verlangen hier naar, kinderen ook. 

***************************

“HELP, MIJN KIND DOET ANDERS”

Kinderen in een scheidingssituatie kunnen behoorlijk in de knel zitten. Kinderen kunnen weer gaan bedplassen,  klagen over hoofd- of buikpijn. Soms kunnen kinderen zich moeilijker concentreren of zijn druk of prikkelbaar. Of je er nou middenin zit, of als de scheiding al wat langer geleden is, soms is het goed om een kind het hart te laten luchten. Ook bij kinderen kunnen er veel vragen over hun ‘nieuwe toekomst’ ronddwalen. En het kan knap lastig zijn om die vragen en gevoelens onder woorden te brengen. Een kind wil ouders niet opzadelen met eigen verdriet, ze willen al helemaal niet kiezen of deelgenoot zijn van de scheiding. Wel maakt het kinderen veerkrachtiger als zij ervaren dat er rekening met hen wordt gehouden.

SOMS ZIJN EEN PAAR GESPREKKEN AL GENOEG OM DE WENSEN OF GEVOELENS VAN JE KIND OVER DE SCHEIDING HELDER TE KRIJGEN. OF VOOR HET VERKRIJGEN VAN INZICHTEN EN PRAKTISCHE TIPS OVER HOE JIJ ER ALS OUDER HET BESTE MEE OM KUNT GAAN.

IK HEB AL ZO VEEL GEPROBEERD, MAAR IK LOOP NOG TEGEN VAN ALLES EN NOG WAT AAN…

Misschien heb je al veel geprobeerd om grip te krijgen op de situatie, maar je loopt nog steeds tegen van alles en nog wat aan. Je voelt onmacht, je maakt je zorgen, je voelt je uitgeblust en mist het vertrouwen in een nieuwe toekomst na je scheiding. Voor jou en de kinderen. Dat is zeker niet ongewoon. Er komt veel kijken bij een relatie die stukloopt, zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

JE HOEFT HET NIET ALLEMAAL ALLEEN UIT TE ZOEKEN.  EEN KLANKBORD, PRAKTISCH ADVIES  – AL IS HET MAAR EEN GESPREK  – KAN SOMS  AL VOLDOENDE ZIJN OM JE LUCHT TE GEVEN.

STEL JE EENS VOOR ….. ALS JE KIND ZICH WEER VRIJ KAN BEWEGEN TUSSEN BEIDE OUDERS… HOE FIJN ZOU DAT ZIJN?!

Stel je eens voor hoe het voelt als je kind zich weer vrij kan bewegen tussen beide ouders? Dat je zeker weet dat jullie kind zich echt vrij voelt om van zich te laten horen? Hoe zou het zijn als je weet welke gevoelens en wensen er bij je kind rondmalen. Zodat jullie daarmee als ouders rekening kunnen houden, en nog belangrijker daarover in goed overleg afspraken kunnen maken?

HET ZAL TOT MEER RUST, VERTROUWEN EN ONBEZORGDHEID LEIDEN BIJ OUDERS ALS JULLIE IN STAAT ZIJN OM ALS OUDERS TE KUNNEN OVERLEGGEN OVER DE ZORGTAKEN VOOR DE KINDEREN. OOK BIJ DE KINDEREN.

TWEE MOOIE INITIATIEVEN: EEN SPRAAKMAKEND KINDERBOEKJE & EEN CO-OUDERSCHAPS-APP

‘Johnny Joker schopt herrie in de hut’ is – letterlijk – een spraakmakend kinderboekje over scheiden. Je motiveert ouders en jonge kinderen om een gesprekje over de scheiding te hebben.

Ook de co-ouderschaps-app HEPPEE is een mooi initiatief. Een praktische app die het leven van gescheiden ouders makkelijker en leuker maakt.